Start

Trendens 2020

Publicerad 16 februari 2021

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Upphandla den effekt du vill ha!".

Läs Trendens 2020

Under Relaterat innehåll hittar du artiklarna för Trendens 2020.

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Vill du beställa en tryckt version av Trendens?

Skicka ett mejl med namn och adress till info@uhmynd.se 

Relaterat innehåll

Byggnad med byggställning

Energibesparing finansierar renoveringar

Hallstahammars kommun behövde ett ekonomiskt realistiskt sätt att renovera upp hela fastighetsbeståndet till en hållbar nivå. En kombination av konsultuppdrag, totalentreprenad och partnerskap med inslag av EPC (Energy Performance Contracting) blev lösningen.

Engångsbestick och skoskydd, engångs

Jakten på plasten

Varje år orsakar de största kommunerna i östra Mellansverige 4 000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Genom att jobba strategiskt med krav i upphandling kan man göra stor skillnad. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

Sjukhus  - Illustration

De största utmaningarna med upphandling under pandemin

Under pandemin har det uppstått flera problem som rör upphandling, till exempel att många verksamheter stod utan skyddsutrustning vid pandemins början. För att minska riskerna att detta händer igen är det viktigt att arbeta strategiskt med upphandling. Det är en av slutsatserna i Upphandlingsmyndighetens rapport Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv.

Kvinna stoppar i tvätt i en tvättmaskin

Stora utmaningar för små innovationsbolag

Varje år görs upphandlingar för mer än 700 miljoner kronor. Det ger stora möjligheter att upphandla innovativa lösningar. Men för att små, innovativa uppstartsföretag ska ha en chans krävs att upphandlare tar hänsyn till de minsta företagens förutsättningar.