Start

Trendens 2021

Publicerad 14 december 2021

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Tänk om".

Läs Trendens 2021

Under Relaterat innehåll hittar du artiklarna för Trendens 2021.

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Vill du beställa en tryckt version av Trendens?

Skicka ett mejl med namn och adress till info@uhmynd.se 

Relaterat innehåll

Tobias Jobring Strateg på Upphandlingsmyndigheten

Frigör resurser för inköpsarbete

I vår senaste uppföljning av utvecklingen på upphandlingsområdet uppger många organisationer att de saknar både tid och personalresurser. Samtidigt är det bara 19 procent som svarar att de har en kategoristrategi för inköpen. Genom att arbeta kategoribaserat skapas förutsättningar för strategiskt inköpsarbete samtidigt som resurser frigörs.

Illustrerad luftballong med loggor för Upphandlingsmyndigheten, Patent- och registreringsverket samt Vinnova

Ny arena ska skapa fler innovativa upphandlingar

Med en arena för innovationsupphandlingar ska vägen mellan näringsliv och offentlig sektor, från innovation till samhällsnytta, bli kortare. Förutsättningarna för innovativa offentliga affärer ska förbättras så att fler upphandlingar kan påverka samhällets utveckling.

Anna Öhman Upphandlare i Bodens kommun

Planering och samverkan på alla nivåer för att klara krisen

Boden var en av de första kommunerna i Norrbotten som drabbades hårt av pandemin. Man tvingades stänga ner ett boende helt på grund av flera dödsfall. Ett säkerhetsforum med en krisledning tillsattes snabbt. Genom att kommunen förstod upphandlingens strategiska betydelse och vikten av samverkan på alla nivåer, klarade Boden inköpen och kunde täcka det akuta behovet av skyddsutrustning under covid-19.

Illustration med bland annat paragraftecken, EU-flagga, pengar och kossor

Juridiskt intressanta händelser 2021

Ger ett ramavtal leverantören ensamrätt att leverera det som ramavtalet avser? EU-domstolen har meddelat en ny dom om takvolymer i ramavtal. Nya förenklade upphandlingsregler. Internationellt Upphandlingsinstrument, IPI. Ny lag om förbud mot otillbörliga handels­metoder i livsmedelskedjan. Förordning om konkurrenssnedvridande subventioner från tredje land.