Fick du inte affären

Det finns två anledningar att närmare undersöka skälen till detta: både för att ta lärdom inför kommande upphandlingar och för att säkerställa att den upphandlande myndigheten eller enheten inte brutit mot upphandlingslagstiftningen.

Det finns två olika situationer som ditt företag kan befinna sig i och som påverkar dina förutsättningar att gå vidare:

  • Ditt företag har inte bedömts uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen.
  • Ett annat företag än ditt har, efter utvärdering av anbuden, tilldelats kontraktet. 

Kunde du inte uppfylla ställda krav?

Ta reda på varför ditt anbud inte blev antaget. Den upphandlande myndigheten får bara anta anbud som myndigheten bedömt uppfyller samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Har den upphandlande myndigheten missuppfattat något i ditt anbud? Om otydligheter i anbudet medfört att det bedömts felaktigt, behöver du se över ditt sätt att formulera dig. Den upphandlande myndigheten får bara ta hänsyn till sådant som uttryckligen framgår i anbudet – även om myndigheten har andra kunskaper om ditt företag och ert sätt att arbeta. Var uppmärksam på att den upphandlande myndigheten inte får ställa för höga krav i upphandlingen utan enbart sådana krav som är proportionerliga.

När det gäller rättelse, förtydligande eller komplettering av inlämnat anbud är det dock alltid den upphandlande myndigheten som avgör vad som tillåts. Det betyder att du som leverantör inte kan räkna med detta.  

Berodde det på ett slarvfel?

Minska risken för slarvfel i framtida upphandlingar genom att vara noggrann när du läser upphandlingsdokumenten och utformar anbudet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information