Begär ut anbudet

Anbud är vanligtvis offentliga handlingar, och därför kan du begära att få dem från myndigheten genom att ringa eller e-posta.

Hur lång tid det tar att få handlingarna varierar, men myndigheten ska behandla din begäran skyndsamt. Du kan behöva betala en avgift för att myndigheten kopierar och skickar handlingarna.

Avgör om upphandlingen gått rätt till

När du vet varför ditt anbud inte blev antaget alternativt ni inte tilldelades kontraktet, kan du lättare avgöra om upphandlingen har gått rätt till. I följande avsnitt redovisas vilka förutsättningarna är att gå vidare i de fall du anser att den upphandlande myndigheten eller enheten har gjort en felaktig prövning eller utvärdering av anbudet eller någon annan felaktighet i samband med upphandlingen.  

Kontakta först den upphandlande myndigheten eller enheten

Innan du ansöker om överprövning – kontakta den upphandlande myndigheten eller enheten och tala om vad du tycker är fel. På så sätt kan du undvika att inleda en rättsprocess på grund av ett missförstånd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information