Skadestånd

Om du anser att du har lidit skada, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning genom att föra talan om skadestånd.

Skicka stämningsansökan till den tingsrätt som ligger i samma domkrets som den upphandlande myndigheten. Kontakta Domstolsverket om du är osäker eller gå in på deras webbplats och sök fram rätt tingsrätt (www.domstol.se).  

Vad kostar domstolsprocessen?

Det kostar 450 kronor att inleda en skadeståndsprocess. Vanligtvis får den förlorande parten även stå för motpartens rättegångskostnader, exempelvis kostnad för advokat eller annat ombud.  

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast frågan efter en muntlig förhandling. Rätten beaktar bara sådana omständigheter som har åberopats. Formulera därför tydligt vad du anser är fel vid upphandlingen och ge stöd för dina påståenden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information