Underlätta för små och medelstora företag

Upphandlingsmyndigheten vill peka på några åtgärder som de upphandlande myndigheterna bör tänka på vid utformningen av upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsmyndighetens överväganden är generella och ska betraktas som en källa bland andra för att öka förutsättningarna för mindre företag att delta i offentlig upphandling.  De förslag som tas upp är riktade till upphandlande myndigheter, men även leverantörer kan här få information om hur myndigheter kan agera i en upphandling för att öka deras deltagande som anbudsgivare.

Den största möjligheten att förbättra möjligheterna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar är i planeringsfasen och vid utformningen av upphandlingsdokumenten. I arbetet med att underlätta för mindre företag ingår också att ha en mycket god marknadskunskap inom de områden som upphandlingar genomförs och att vara öppen för en dialog med tänkbara leverantörer.

Läs mer i vår rapport Statistik om offentlig upphandling 2016

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.