Kontakter med leverantörer

Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med företag på marknaden både före, under och efter upphandlingsprocessen och att ge leverantörerna tydlig och lättillgänglig information.

Den upphandlande myndigheten bör tänka på följande:

  • Informera dig om de förutsättningar som gäller för leverantörer och produkter på den aktuella marknaden genom en noggrann marknadsundersökning. En upphandlande myndighet som saknar tillräcklig kunskap om den aktuella marknaden riskerar att ställa krav i upphandlingen som marknaden inte kan leva upp till.

Det är ofta angeläget att inhämta kunskap om marknaden i dialogen med tänkbara leverantörer, det kan handla om eventuella krav i upphandlingsdokument eller betalningsvillkor. Informationen inhämtas normalt innan upphandlingen påbörjas för att resultatet av dialogen ska kunna påverka utformningen av upphandlingsdokumentet.

I kontakten med tänkbara leverantörer är det viktigt att uppge att upphandlingen inte har påbörjats och att diskussionen inte är en förhandling med leverantören utan just en diskussion inför en upphandling i konkurrens.  Principerna om likabehandling och icke-diskriminering innebär bland annat att en leverantör inte får gynnas i förhållande till andra.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Vilka är fördelarna med tidig dialog?

Intern och extern dialog är viktiga verktyg både före en upphandling och under gällande avtal. Att lägga mer tid och resurser inför en upphandling är en framgångsfaktor för att nå ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.