Är upphandlingen intressant?

Läs igenom upphandlingsdokumenten för att avgöra om upphandlingen kan leda till en bra affär.

Du kan ställa dig följande frågor: 

 • Är kraven möjliga att uppfylla?
 • Kan du lämna ett konkurrenskraftigt anbud utifrån utvärderingsgrund och de eventuella tilldelningskriterierna?
 • Är volymen intressant? Vissa upphandlingar är utformade så att du kan lägga anbud på en eller flera delar av upphandlingen.
 • Passar det geografiska läget?
 • Är den upphandlande myndigheten eller enheten intressant som kund?
 • Passar avtalstiden?
 • Är nivån för en eventuell prisjustering rimlig?
 • Finns kapacitet att leverera det som efterfrågas?
 • Finns det risk för att inte uppfylla kontraktet i något avseende med följd att du kan behöva betala vite eller skadestånd?
 • Finns tid och resurser för att ta fram ett genomarbetat anbud?

  Lämna bara anbud om du uppfyller alla ställda krav. Som leverantör är du bunden av ditt inlämnade anbud under den tidsperiod som den upphandlande myndigheten eller enheten meddelat i upphandlingsdokumenten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information