Hitta affärsmöjligheterna

Första steget mot att bli leverantör till den offentliga sektorn är att leta upp upphandlingarna.

Var finns annonser om offentlig upphandling?

Var de upphandlande myndigheterna och enheterna publicerar annonsen om upphandlingen beror på vilket upphandlingsförfarande de tillämpar.

Här kan du läsa mer om tröskelvärdena

Här kan du läsa mer om upphandlingsförfaranden

Elektroniska databaser 

Vid upphandling under tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten eller enheten annonsera på ett sätt som säkerställer att det blir en effektiv konkurrens. I de allra flesta fall väljer den upphandlande myndigheten eller enheten att annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. EU-kommissionen tillhandahåller en sådan databas, TED, där annonser som avser upphandlingar av visst värde publiceras. När det gäller valfrihetssystem tillhandahåller Upphandlingsmyndigheten den så kallade Valfrihetswebben där annonser om aktuella valfrihetssystem publiceras. I övrigt finns det inga annonsdatabaser för offentliga upphandlingar som inte tillhandahålls av privata aktörer.

Det kan därför vara en god idé att hålla sig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella genom att prenumerera på en annonsbevakningstjänst hos något av de företag som erbjuder elektroniska databaser.

Exempel på svenska elektroniska databaser där annonser publiceras och annonsbevakningstjänster erbjuds är (i bokstavsordning): 

Det kan finnas ytterligare databaser och bevakningstjänster. Annonser som publiceras i en databas sprids ofta till andra databaser. Det är dock svårt att garantera att du som leverantör får en heltäckande bevakning av samtliga offentliga upphandlingar.

Det kan därför vara en god idé att använda sig av flera databaser och bevakningstjänster.

Myndigheters webbplatser

Upphandlande myndigheter och enheter kan även meddela vilka upphandlingar som ska genomföras på sin webbplats och lägga ut upphandlingsdokumenten för nedladdning.

Undantag från annonsering

Vid en direktupphandling kräver inte lagen att den upphandlande myndigheten måste annonsera. Myndigheten får vända sig direkt till en eller flera leverantörer och begära in anbud. I sådana fall är det viktigt att myndigheten redan känner till ditt företag.

Samordnad upphandling

Upphandlingar av samordnade ramavtal, dvs. som omfattar behoven hos ett flertal upphandlande myndigheter och enheter står för en stor del av den offentliga sektorns anskaffning och löper vanligtvis över flera år. Ta reda på vilka samordnade ramavtal som är relevanta för ditt verksamhetsområde och bevaka dessa. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information