Möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar

För att öka förutsättningar för en god konkurrens får leverantörer använda sig av underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar. Även mindre företag kan då få möjligh att delta i offentliga upphandlingar. Det finns olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang.

Beroende på hur kraven i en upphandling ställs och formuleras, har en leverantör rätt att använda sig av underleverantörer. Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad som efterfrågas i upphandlingsdokumentet.

Tänker du använda en underleverantör?

Funderar du på att gå samman med flera andra företag och lämna ett gemensamt anbud eller använda dig av underleverantörer? Se till att det tydligt framgår hur ni uppfyller de olika kraven i upphandlingen.

Det är alltid den leverantör som vinner upphandlingen som är ansvarig för att kontraktet fullgörs. Den upphandlande myndigheten eller enheten kan dock vilja säkerställa att underleverantören är seriös och kan därför ställa krav på att underleverantören exempelvis har fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och avgifter.

Myndigheten kan kräva att ni ska ha en viss juridisk form för att kunna teckna kontrakt. 

Det är främst tre olika alternativ som finns för en leverantör som vill samarbeta med andra. Dessa alternativ är

  • åberopa andra företags kapacitet,
  • använda underleverantörer eller
  • lämna ett gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer.

Om du vill använda dig av underleverantör, kan det vara bra för dig att känna till vilka regler som gäller. Dessa skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra och det är därför viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna.

Samarbeta med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar

Senast uppdaterad:

Relaterad information