Start

Innovationsupphandlingsarenan presenteras under Innovationsveckan

Publicerad 27 september 2021

Under innovationsveckan den 4 – 8 oktober kommer Upphandlingsmyndigheten att arrangera eller delta i sju olika aktiviteter.

Upphandlingsmyndigheten har länge jobbat med stöd i frågor kring innovationsupphandling och fick tidigare i år ett särskilt regeringsuppdrag med syftet att öka alla aktörers kunskaper om innovationsupphandling, strategisk hantering av immateriella tillgångar vid upphandling samt skapa nätverk som främjar nya lösningar. Detta ska i sin tur stimulera upphandlande organisationer, näringslivet, akademin och civilsamhället till att öka antalet innovationsupphandlingar, stärka näringslivets konkurrenskraft samt skapa förutsättningar för att nå målen i Agenda 2030.

I webbinariet Innovationsupphandlingsarenan – en samlingsplats för att öka Sveriges innovationskraft och driva på utvecklingen till en hållbar omställning presenterar vi grunden för den arena som ska skapas. I webbinariet Sänkta trösklar för innovationsupphandling presenteras en pilot på de innovationscheckar som Vinnova ska tillhandahålla som möjliggör för målgrupperna att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i arbetet med de nya lösningarna.

Upphandling som främjar nya lösningar

Innovationsupphandling innebär att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Offentlig sektor upphandlar för nästan 800 miljarder kronor årligen, och kan i större utsträckning använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att tillåta och efterfråga helt eller delvis nya lösningar som skapar nytta i samhället.

Ta innovationer till marknaden

Innovationsupphandling kan bidra till att föra innovationer till marknaden och genom att öka efterfrågan också stimulera utvecklingen av nya innovationer, till exempel stärka utvecklingen av cirkulär ekonomi, ta tillvara digitaliseringens möjligheter samt öka användningen av klimatneutrala varor och tjänster.

Upphandlingsmyndighetens medverkan på Innovationsveckan

Innovation i upphandling

Checkar för innovationsupphandling