Startsida

Praktiskt stöd för att säkerställa hållbara leveranskedjor vid inköp

Publicerad 13 mars 2019

Nu blir det enklare att genomföra inköp med villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor. Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur inköpsprocessen kan se ut. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. Vi har använt modellen för att visa hur upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor kan genomföras i praktiken.

Dagens globala leveranskedjor innebär att produktionen av många varor och tjänster ofta sker genom långa leveranskedjor hos underleverantörer i en rad olika länder. I dessa leveranskedjor kan det finnas betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption. Men att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor vid inköp kan vara komplext. Vår modell syftar till att ge stöd i alla övergripande delar av inköpsprocessen: den strategiska, den taktiska och den operativa.

Stöd i hela inköpsprocessen

Inköpsmodellen är webbaserad. Den är uppbyggd utifrån alla delar av inköpsprocessen med stöd i de olika faserna. Modellen innehåller bland annat vägledning och stöddokument för hur:

  • Aktuella och potentiella hållbarhetsrisker kan identifieras.
  • Upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor kan genomföras i praktiken.
  • Uppföljningsprocessen kan gå till.

Inköpsmodellen för ansvarsfulla leveranskedjor

Informationsfilmer

Vi har tagit fram informationsfilmer om hållbarhetsrisker i globala leveranskedjor. Syftet är att öka kunskapen om hållbarhetsriskerna och hur dessa risker kan påverka både dig som upphandlande organisation och dig som leverantör i samband med offentliga inköp. Filmerna består av en introduktionsfilm om hållbara leveranskedjor och fyra filmer om de olika riskområdena, det vill säga risker för negativ påverkan på:

  • mänskliga rättigheter
  • arbetares rättigheter
  • miljöskydd
  • anti-korruption.

Informationsfilmer om hållbarhetsrisker i leveranskedjor