Start

Arbetet med riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor pausas under covid-19

Publicerad 12 maj 2020

Upphandlingsmyndigheten påbörjade i höstas ett arbete med att ta fram nya riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper. Vi har tyvärr fått pausa det arbetet med anledning av att avtalsrörelsen där nya kollektivavtal förhandlas fram är uppskjuten på grund av pandemin.

De riskbedömningar vi påbörjade hösten 2019 har vi tyvärr behövt pausa. Vi har i dagsläget svårt att avgöra när dessa kan återupptas. Arbetsmarknadens parter är viktiga samarbetspartners när vi tar fram riskbedömningar. Avtalsrörelsen med arbetsmarknadens parter behöver bli klar med att förhandla fram nya kollektivavtal innan vi kan fortsätta arbetet med de påbörjade riskbedömningarna. På grund av covid-19 pandemin har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten 2020.

Vår webbsida med information om pågående riskbedömningar och status för dessa har vi för tillfället tagit bort. Vi hoppas inte det här ska påverka ert arbete med att göra behövlighetsbedömningar och ta fram riskbedömningar alltför mycket. Använd gärna det stöd som vi har tagit fram för att genomföra en behövlighetsbedömning.

De riskbedömningar som ni genomför inför era upphandlingar behöver utgå från den information som finns tillgänglig. Vissa av de riskindikatorer som vi beskriver i vårt stöd för att genomföra en behövlighetsbedömning är inte beroende av arbetsmarknadsparternas kommentarer. Information eller statistik från andra myndigheter går bra att använda. Ni har även möjligheten att föra en dialog med potentiella leverantörer om hur de ser på de olika riskindikatorerna.

Vår tidigare nyhet om att avtalsrörelsen skjuts upp och att våra arbetsrättsliga villkor förlängs

Riskbedömningar vi har publicerat och hur vi har tagit fram dem

Här hittar du vårt stöd för att genomföra en behövlighetsbedömning