Start

Arbetsrättsliga villkor förlängs

Publicerad 25 mars 2020

På grund av covid-19 har arbetsmarknadens parter beslutat att skjuta fram avtalsförhandlingarna. Det innebär att ett stort antal kollektivavtal kommer att förlängas. Därmed kommer också de arbetsrättsliga villkor för lön, arbetstid och semester som vi har publicerat fortsätta att gälla.

Med anledning av covid-19 rekommenderar Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenskt Näringsliv att kollektivavtalsförhandlingarna pausas och återupptas i oktober. Arbetsmarknadens parter rekommenderar sina respektive medlemsorganisationer att skjuta på avtalsrörelsen med målsättningen att samtliga berörda avtal ska vara tecknade till den 31 december.

Detta berör de arbetsrättsliga kontraktsvillkor som vi har fastställt tillsammans med arbetsmarknadens parter och som är publicerade i vår Kriteriedatabas. Kontraktsvillkorens bilagor, där villkoren för lön, arbetstid och semester framgår, innehåller också information om det bakomliggande kollektivavtalets giltighetstid.

De arbetsrättsliga villkoren upphör inte att gälla bara för att kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut och de ändras inte heller automatisk när ett nytt kollektivavtal träder i kraft. Det krävs en aktiv handling av den upphandlande organisationen i enlighet med kontraktsvillkoren för att ändrade villkor ska börja gälla i ett pågående kontrakt.

När nya kollektivavtal finns på plats kan upphandlande organisationer justera villkoren.

Strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor