Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Behöver ni ställa krav på tillgänglighet i er upphandling?

Publicerad 16 december 2020

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ni ska ställa krav på tillgänglighet i era upphandlingar. Vi har därför tagit fram en checklista med ett antal frågor som ni kan svara på för att se om ni enligt upphandlingslagarna behöver ställa krav på tillgänglighet i er aktuella upphandling.

Checklistan kan användas under den förberedande fasen inför en upphandling för att bedöma om krav på tillgänglighet ska ställas i upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Checklistan är utformad med frågeställningar som bör besvaras för att komma fram till om tillgänglighetskrav ska ställas i upphandlingen.

Checklista för tillgänglighet i upphandling

Upphandla varor och tjänster som är tillgängliga för alla