Start

COVID-19 och ett nytt tillfälligt regelverk för statsstöd

Publicerad 20 mars 2020

Europeiska kommissionen har antagit ett nytt tillfälligt regelverk för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19. Syftet är att göra det möjligt för medlemsstaterna att ytterligare stödja ekonomin i krisen.

För att ge större möjligheter för medlemsstaterna att lämna statsstöd under Covid-19 krisen har EU-kommissionen antagit nya tillfälliga statsstödsregler. Målet är att se till så att livskraftiga företag kan klara krisen genom offentlig finansiering.

Reglerna kommer att gälla till slutet av december.

Europeiska kommissionens pressmeddelande “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”