Start

Den nya miljöbilsdefinitionen

Publicerad 15 juni 2020

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Regeringen har nu beslutat om en ny miljöbilsdefinition som börjar gälla den 1 juli 2020. Vad innebär den nya miljöbilsdefinitionen och hur förhåller den sig till Upphandlingsmyndighetens fordonskriterier?

Sverige har ett ambitiöst klimatmål för transporter. Utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030 och vi ska uppnå klimatneutralitet till år 2045. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att den offentliga sektorn går före och ställer krav vid upphandling av fordon och transporttjänster. Det är bakgrunden till regeringens nya miljöbilsdefinition som styr vilka bilar som statliga myndigheter upphandlar.

Miljöbilar släpper ut mindre än 70 gram koldioxid

Den nya statliga miljöbilsdefinitionen innebär att de fordon som får bonus i bonus-malus-systemet är miljöbilar. Fordon som omfattas av klimatbonusen släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer och miljöbilar är därför elbilar, laddhybrider och biogasbilar.

Använd våra baskrav när miljöbil inte är ett möjligt val

Våra hållbarhetskriterier för fordon finns på tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Miljöbilar i regeringens förordning motsvarar det avancerade kravet i våra fordonskriterier. Det bör enligt oss vara förstahandsvalet vid upphandling. Spjutspetsbilar är de fordon som är rena elbilar, vätgasbilar eller drivs med en annan gas än gasol.

Den stora skillnaden mellan den statliga miljöbilsförordningen som träder i kraft den 1 juli 2020 och våra kriterier är vilka krav en upphandlande organisation ska ställa när det inte är möjligt att välja en miljöbil.

Vår rekommendation när det handlar om behov av lite större personbil, fyrhjulsdrift, eller om det saknas infrastruktur för drivmedel/tankstationer är basnivån i våra kriterier. De är tuffare än de krav som finns i regeringens förordning.  På basnivå tillåter våra kriterier utsläpp på mellan 120 och 190 gram koldioxid per kilometer. I regeringens nya förordning går gränsen vid 230 gram koldioxid per kilometer.

För lätta lastbilar är regeringens gräns 230 gram koldioxid per kilometer. I våra kriterier tillåter vi utsläpp på mellan 215 och 290 gram koldioxid. Den övre gränsen gäller om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol.

Tanka med förnybara drivmedel för klimatnytta

För att uppnå klimatnytta är det viktigt att tanka dessa fordon med de förnybara drivmedel som anges i kraven. Vid upphandling av tjänster ska dessa även kompletteras med ett krav på euroklass som begränsar utsläppen av luftföroreningar.

Upphandlingsmyndighetens fordonskriterier

Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar