Start

EU-kommissionen förenklar stödgivning ytterligare med anledning av covid-19

Publicerad 13 juli 2020

Europeiska kommissionen har förlängt giltigheten av det allmänna gruppundantaget (GBER), den allmänna förordningen om de minimis-stöd och ett antal riktlinjer för statsstöd. GBER och vissa andra statsstödsregler ändras så att även företag i svårigheter kan få stöd med anledning av covid-19-pandemin.

Statsstödsregler som förlängs till och med 31 december 2021

Statsstödsregler som förlängs med tre år (till och med 31 december 2023)

Utvidgade möjligheter till stöd för företag i svårigheter

Stöd enligt GBER och stöd som godkänts av kommissionen enligt de statsstödsriktlinjer som nu förlängs får nu även ges till företag som får ekonomiska svårigheter under perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2021. Kommissionen föreslår också att den möjligheten även ska införas för stöd enligt SGEI de minimis-förordningen.

Kommissionen har också beslutat att stöd, som godkänns under kommissionens tillfälliga ramverk för stödåtgärder under covid-19, får lämnas till mikroföretag eller små företag oavsett om de har ekonomiska svårigheter så länge dessa inte gått i konkurs, ska genomgå en rekonstruktion eller kan försättas i konkurs på fordringsägarnas begäran. Detta möjliggör en enklare hantering av stöd till dessa mindre företag.