Start

EU-kommissionen har uppdaterat det tillfälliga statsstödsregelverket som gäller under covid-19

Publicerad 06 april 2020

Fredagen den 3 april reviderades det tillfälliga statsstödsregelverk som kommissionen tillämpar med anledning av covid-19 pandemin. Genom ändringarna utvidgas EU:s medlemsstaters möjligheter att lämna statsstöd ytterligare.

Ändringarna fokuserar på möjligheterna till stöd för Coronavirusrelaterad forskning och utveckling inklusive infrastruktur för att testa och utveckla produkter som kan användas för att bekämpa viruset. Möjligheter till uppskjuten betalning av skatter och sociala avgifter och lönesubventioner för särskilt utsattas sektorer införs också. Kommissionen klargör också att de minimis-stöd upp till 200 000 euro kan kombineras med stöd upp till 800 000 euro enligt det tillfälliga regelverket. Det möjliggör ovillkorade stöd upp till 1 000 000 miljon euro per företag.

Det är dock viktigt att komma ihåg att kommissionen måste godkänna alla planer på statsstöd enligt det tillfälliga regelverket innan de beslutas. Det är bara regeringen som kan anmäla planer på att lämnas statsstöd till kommissionen. Kommissionens prioriteringar under covid-19 pandemin innebär dock att det kan vara möjligt att få ett statsstödsgodkännande efter bara några få dagar. Kommuner och regioner som överväger att införa egna statsstöd bör skyndsamt kontakta enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet. Upphandlingsmyndigheten kan ge allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

State aid: Commission extends Temporary Framework to enable Member States to accelerate research, testing and production of coronavirus relevant products, to protect jobs and to further support the economy in the coronavirus outbreak