Start

EU-kommissionen vägleder om upphandling med anledning av covid-19-pandemin

Publicerad 02 april 2020

EU-kommissionen har publicerat en vägledning om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. Vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i brådskande fall.

I sin vägledning understryker EU-kommissionen bland annat att upphandlingsdirektiven i synnerligen brådskande fall inte ställer krav på att följa några särskilda förfaranderegler. Kommissionen beskriver möjligheten att genomföra annonserade upphandlingar på ett snabbare sätt och under vilka förhållanden upphandlingar inte behöver annonseras med anledning av covid-19. Vägledningen bygger på den publikation om regler för offentlig upphandling som kommissionen tog fram 2015 i samband med den dåvarande asylkrisen.

– Det är bra att EU-kommissionen nu kommer med en vägledning med anledning av den här situationen. Kommissionen framhåller bland annat att de nu uppkomna händelserna med anledning av Covid-19-pandemin måste betraktas som oförutsebara för alla upphandlande myndigheter. Upphandlingsreglerna är anpassade för akuta situationer som den nu rådande och möjliggör snabba och flexibla lösningar i akuta situationer, säger Anders Asplund chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Kommissionens vägledning stämmer väl överens med den vägledning om upphandling i akuta situationer Upphandlingsmyndigheten tidigare tagit fram.  

Europeiska rådet och Europeiska unions råd publicerade den 16 mars ett uttalande om unionens svar på covid-19 krisen. I uttalandet understryks bland att möjligheten att inte utnyttja viten i offentliga kontrakt som ett sätt att hjälpa företag som har svåra problem i den pågående krisen.