Start

Hållbarhetskriterier i linje med målen i nationella livsmedelsstrategin

Publicerad 22 december 2020

Upphandling av livsmedel ska enligt den nationella livsmedelsstrategin styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Våra uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i strategin. De uppdaterade kriterierna gäller för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter.

Svensk livsmedelsproduktion ligger i framkant när det gäller djurskydd. Den svenska djurskyddslagen innehåller många viktiga aspekter på djurskydd, exempelvis att mjölkkor ska gå på bete och att alla operativa ingrepp ska genomföras med bedövning.

Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök. Tidigare i år publicerade vi nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött, som tog utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Vi samlade även de kriterier som finns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket och branschöverenskommelser inom Sverige i separata kravpaket.

– Nu fortsätter vi utvecklingen och utökar med kravpaket för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Kravpaketen är vår tolkning av vad som kan anses representera samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Upphandlande organisationer som vill jobba mot målen i livsmedelsstrategin gör självklart sin egen bedömning av vilka krav de ställer, men här kan de få hjälp på traven, säger Helena Robling hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Rekommendation om tre månaders tidsfrist för leverantörer fortsätter

Att det nu finns nya kriterier på plats innebär inte att marknaden är redo leverera direkt.

– Den rådande pandemin skapar längre ledtider, tids- och personalbrist i livsmedelskedjan. Vi fortsätter därför att rekommendera att de uppdaterade kriterierna används skarpt i upphandlingsdokument först 3 månader efter publicering, det vill säga i slutet av mars 2021, säger Monica Sihlén segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten.

Nytt kriterium för förebyggande djurhälsa för mjölkkor

En nyhet i uppdateringen är, förutom att vi inkorporerat de nyheter som togs fram för nötkött och griskött, ett nytt kriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa för mjölkkor.

– Friska djur är centralt för en hållbar och livsmedelssäker djurhållning. Regelbunden kontroll, uppföljning och förebyggande åtgärder för djurhälsa är en förutsättning för att exempelvis kunna hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå. Detta kriterium är ett viktigt komplement till våra andra kriterier på området, säger Helena Robling.

Kriterier för får- och getmjölksprodukter

En annan nyhet är att vi tagit fram en ny undergrupp för mjölkprodukter av får-och getmjölk.

Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken och råvaran består inte alltid av enbart komjölk. Vi ville tydliggöra denna skillnad och samtidigt ge möjlighet för de upphandlande organisationerna att ställa krav på fler typer av mjölkprodukter exempelvis salladsostar och stekostar. Eftersom djurskyddslagstiftningen sammanfaller för produktion av get och får är det samma kriterier som används vid upphandling av exempelvis lammkött.

– Det är fortsatt ett litet område så vi har endast infört fyra kriterier på basnivå i undergruppen, men detta kan utökas om marknaden växer framöver, säger Helena Robling.

Se alla ändringar och läs mer om vår rekommendation om nya kriterier i upphandling i vår livsmedelsblogg.

Ta del av de uppaterade kriterierna för mjölk och mejeri samt lamm- och fårkött (just nu endast nåbart i vårt gamla kriteriebibliotek)

Vår tidigare nyhet om nya kriterier för nötkött och griskött

På vår webb finns mer information om upphandling av livsmedel och måltidstjänstertidig dialog, marknadsanalys och vår kriterietjänst