Start

Kommissionen godkänner regeringens planer på lånegarantier till flygbolag

Publicerad 15 april 2020

Europeiska kommissionen har godkänt svenska regeringens planer på ett nytt statsstöd till förmån för flygbolag med anledning av covid-19-epidemins ekonomiska konsekvenser. Beslutet ger regeringen förutsättningar att kunna hjälpa flygbolag med likviditet så att de ska klara sig genom pandemin.

Det planerade stödet som kommissionen har godkänt består av lånegarantier från svenska staten som ger flygbolagen möjlighet att få tillgång till likviditet (banklån) under krisen. Riksgäldskontoret ska administrera stödet.

State Aid SA.56812 (2020/N) – Sweden COVID-19: Loan guarantee scheme to airlines

Uppdraget till Riksgälden att förbereda statliga kreditgarantier till svenska flygbolag