Start

Möjligheter att ge statsstöd till regionala flygplatser under covid-19

Publicerad 13 maj 2020

Pausad flygtrafik medför att många regionala flygplatser får avsevärt minskade intäkter under covid-19 pandemin jämfört med ett normalår. För att regioner och kommuner ska kunna bidra till flygplatsernas finansiering i krisen ger vi svar på vilka möjligheter som finns till att ge stöd enligt statsstödsreglerna.

I ett avlångt land som Sverige är frågan om tillgänglighet till alla delar av landet genom regionala flygplatser viktig. Den är av betydelse för såväl befolkningen, besöksnäringen, näringslivet som hela samhället. För att de regionala flygplatserna ska överleva covid-19 krisen behöver de flesta stöd från kommuner och regioner. Vi har nu tagit fram information om vilka möjligheter som finns enligt statsstödsreglerna.

- Det är viktigt att kommuner och regioner snabbt får information om vilka möjligheter som finns att ge de regionala flygplatserna stöd utan att bryta mot statsstödsreglerna, så att de överlever krisen, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Förutsättningarna för att lämna statsstöd till de regionala flygplatserna under pandemin är olika och beror i första hand på om dessa flygplatser redan mottar statsstöd eller inte samt hur dessa statsstöd i sådana fall har utformats. 

De flesta regionala flygplatser i Sverige finansieras av både stat och kommun eller region men det är kommunen eller regionen som ansvarar för överföringen av medel till flygplatsen enligt statsstödsreglerna. Den samlade finansieringen måste följa EU:s statsstödsregler. Staten, genom Trafikverket, medfinansierar stödet till många regionala flygplatser under förutsättning att de ansvariga myndigheterna följer statsstödsreglerna. 

I den information vi har tagit fram svarar vi bland annat på följande frågor:

  • Hur kan kommuner och regioner agera för att finansieringen av regionala flygplatsers kostnader till följd av covid-19 ska följa statsstödsreglerna?
  • Kan kommunen eller regionen höja stödet till flygplatsen till följd av covid-19-pandemin?
  • När ska kommissionen informeras?
  • Vilka regler gäller för de större regionala flygplatserna?
  • Vad gäller för flygplatser som hittills inte fått stöd för att täcka sina driftkostnader?
  • Hur fungerar det tillfälliga statsstödsregelverket under covid-19?
  • Hur prioriterar och hanterar kommissionen statsstödsanmälningar under covid-19?

Statsstödsfrågor om finansiering av regionala flygplatser