Start

Så blir ni en stabil kund i orostider

Publicerad 25 mars 2020

Hur kan offentliga organisationer tillsammans med sina leverantörer säkra nödvändiga leveranser i den extraordinära situation som vi står i? Dialog och ömsesidig förståelse är en nyckel för att klara samhällsservicen nu och framåt. Genom sina stora inköp kan offentlig verksamhet ha en stabiliserande effekt på ekonomin. Använd den kraften!

I den rådande situationen med smittspridningen av det nya coronaviruset behöver åtgärder vidtas som påverkar hela samhället och ekonomin. Många skyndar till för att hjälpa till med det man kan, både individer och företag. Men många företag drabbas också hårt ekonomiskt, med negativa konsekvenser för individer, arbetsmarknad och ekonomi som följd. Men företagens problem kan också påverka leveranssäkerheten till offentlig sektor och därmed den service som medborgarna förväntar sig.

Upphandlingsmyndighetens kontakter med näringslivet vittnar om att pandemin leder till många utmaningar för leverantörer till offentlig sektor.

– Det är många företag som har det kämpigt nu, kanske särskilt de små lokala företagen. Förutom sjukdomar hos egen personal drabbas de av att underleverantörer har svårighet att leverera och kanske till och med går i konkurs. Allt detta påverkar möjligheten att leverera enligt avtal. Det skapar oro för viten och andra sanktioner, vilket kan vara förödande i den här situationen. Det här är utmaningar som måste tas på allvar. De offentliga inköpens betydelse för samhällsnyttan är större än någonsin, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Tips och råd till upphandlande organisationer

Så vad kan man som upphandlande organisation göra i den här situationen för att säkra sina leveranser och stötta leverantörerna? Här kommer några tips.

  • Fortsätt köpa in som vanligt. Nu är inte läge att avbryta upphandlingar eller skjuta upp planerade inköp. Offentlig verksamhet behövs som en stabil och trygg kund när det är skakiga tider.
  • För dialog med leverantörerna och fråga vilka leveranssvårigheter de kan stå inför. Upplys dem om eventuella förändringar av era beställarmönster som kan komma att uppstå. Resonera kring olika möjligheter för att lösa olika problem tillsammans.
  • Det kan finnas möjligheter att i den rådande situationen tillämpa avtalsvillkor på ett konstruktivt och flexibelt sätt. Det kan till exempel vara förenligt med upphandlingslagstiftningen att korta betalningstider, tillåta närvaro på distans i stället för att kräva fysisk närvaro eller att tillämpa vitesklausuler med förnuft.
  • Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer som denna. Se över vilka möjligheter som finns i vår vägledning för upphandling i akuta situationer.

I vår Frågeportal hittar du svar på många frågor och kan ställa din egen fråga. Du kan även ringa vår Frågeservice, telefontid helgfri måndag-torsdag kl. 9-12, på telefonnummer 08-586 217 01.