Start

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19

Publicerad 13 juli 2020

Covid-19-pandemin innebär en dramatisk påverkan på transporter och mobilitet i Europa. Efterfrågan på passagerartransporter på järnväg, med bussar och lokal spårbunden trafik har minskat drastiskt. Godstrafiken på järnväg har också minskat i viss utsträckning. Europeiska kommissionen har publicerat en vägledning om de statsstödsregler som kan tillämpas för att hjälpa företag som bedriver bland annat kollektivtrafik under pandemin.

Kommissionen har publicerat en vägledning som beskriver olika stödåtgärder som en medlemsstat kan vidta, enligt statsstödsreglerna, för att hjälpa företag verksamma i landtransportsektorn (med fokus på kollektivtrafik) under covid-19. Vägledningen ger en överblick över de statsstödsrättsliga möjligheter som stat, kommuner och regioner, inklusive ansvariga kollektivtrafiksmyndigheter, har för att hjälpa företag som får ekonomiska problem till följd av pandemin.

Vad kan behöriga myndigheter göra för att hjälpa kollektivtrafikföretag eller andra företag som sysslar med landtransporter under covid-19-pandemin? Det kan du läsa mer om på vår webb där vi skriver om kommissionens nya vägledning om statsstöd för landtransporter under covid-19.

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19