Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Trafikverket och nya tunnelbanan inom Region Stockholm genomför upphandlingar med arbetsrättsliga villkor

Publicerad 21 december 2020

Upphandlingsmyndigheten ger upphandlande organisationer stöd i hur upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal kan göras. Som ett lärande exempel publicerar vi nu de arbetsrättsliga villkor på byggarbetsplatser som Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Region Stockholm har tagit fram tillsammans i samråd med arbetsmarknadens parter. Villkorsbilagorna är utformade enligt Upphandlingsmyndighetens mallar för lön, semester och arbetstid.

Villkoren på arbetsmarknaden i Sverige regleras till stor del i kollektivavtal. Det gör bland annat att det inte finns någon lagstadgad minimilön, något som är vanligt i andra länder. För stora och komplexa infrastrukturbyggen handlar det om flera olika kollektivavtal för de yrken som finns på arbetsplatsen. Något som också gör det komplicerat att följa upp.

Trafikverket och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, har i samråd med fackförbunden Seko och Byggnads samt arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, tagit fram ett dokument som sammanställer arbetsrättsliga minimivillkor vid entreprenadupphandlingar. Villkorsbilagorna är utformade enligt Upphandlingsmyndighetens mallar för lön, semester och arbetstid.

Villkoren gäller oavsett arbetstagarens uppdragsgivare eller ursprungsland.

– När vi förtydligar minimivillkoren för lön, arbetstid och semester blir det enklare för Trafikverket och entreprenörerna att följa upp i alla led. Det blir tydligare för alla inblandade parter, säger Roger Rang, inköpsstrateg på Trafikverket.

– Vi har jobbat med Region Stockholms uppförandekod för leverantörer i ryggen. Den innehåller mycket av det som finns i de nya kraven. Skillnaden är bland annat att även lönenivåer finns med. Men minst lika viktigt är att både vi som beställare och entreprenörerna vet hur kraven följs upp, säger Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

De uppdaterade arbetsrättsliga villkoren har implementerats under hösten 2020 och gäller i nya upphandlingar och kontrakt. Villkoren kommer att revideras utifrån de nya överenskommelser som i december 2020 tecknats på svensk arbetsmarknad.

Trafikverkets och Förvaltning för utbyggd tunnelbanas arbetsrättsliga minimivillkor vid entreprenadupphandlingar

Upphandlingsmyndighetens stöd för arbetsrättsliga villkor kollektivavtal