Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Vad innebär brexit för offentlig upphandling?

Publicerad 22 december 2020

Vad händer om Storbritannien inte har något avtal med EU på plats den 1 januari? En så kallad hård brexit får konsekvenser ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Offentliga aktörer och företag bör förbereda sig inför övergångsperiodens slut.

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 och övergångsregler gäller fram till 31 december 2020. Om det inte finns något avtal på plats mellan Storbritannien och EU blir det ett avtalslöst utträde, en så kallad hård brexit.

Det finns ett antal saker som påverkar offentliga affärer i Sverige med anledning av brexit. Exempelvis påverkas upphandling av att Storbritannien vid en hård brexit blir ett tredjeland, såsom till exempel USA och Kina. Information om konsekvenserna av brexit ur ett upphandlingsperspektiv finns samlat på vår webbplats.

Brexits påverkan på offentliga affärer