Startsida

Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana genomför entreprenadupphandlingar med arbetsrättsliga villkor

Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana (inom Region Stockholm) är beställare till några av de största infrastrukturprojekten i Sverige under de kommande åren. Tillsammans har de tagit fram arbetsrättsliga villkor inom anläggning och bygg. Villkorsbilagorna är utformade enligt Upphandlingsmyndighetens mallar för lön, semester och arbetstid.

Villkorsbilagorna för lön, semester och arbetstid är baserade på Väg & Banavtalet samt Byggavtalet. Vid framtagandet har samråd skett med fackförbunden Seko och Byggnads samt arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.  

Villkoren ska finnas med i alla större upphandlingar som Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana genomför och gäller oavsett arbetstagarens uppdragsgivare eller ursprungsland. 

Trafikverkets och Förvaltning för utbyggd tunnelbanas arbetsrättsliga minimivillkor vid entreprenadupphandlingar (Trafikverkets webbplats)