Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana genomför entreprenadupphandlingar med arbetsrättsliga villkor

Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana (inom Region Stockholm) är beställare till några av de största infrastrukturprojekten i Sverige under de kommande åren. Under våren 2020 tog de tillsammans fram arbetsrättsliga villkor inom anläggning och bygg. Villkorsbilagorna är utformade enligt Upphandlingsmyndighetens mallar för lön, semester och arbetstid.

Villkorsbilagorna för lön, semester och arbetstid är baserade på Väg & Banavtalet samt Byggavtalet. Vid framtagandet har samråd skett med fackförbunden Seko och Byggnads samt arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.  

Villkoren ska finnas med i alla större upphandlingar som Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana genomför och gäller oavsett arbetstagarens uppdragsgivare eller ursprungsland. 

De uppdaterade arbetsrättsliga villkoren har implementerats under hösten 2020 och gäller i nya upphandlingar och kontrakt. Villkoren kommer att revideras utifrån de nya överenskommelser som i december 2020 tecknats på svensk arbetsmarknad.

Trafikverkets och Förvaltning för utbyggd tunnelbanas arbetsrättsliga minimivillkor vid entreprenadupphandlingar