Start

Annika Gullans Wiklund - jurist

Publicerad 10 december 2020
  • Om oss
Annika Gullans Wiklund
Annika Gullans Wiklund, jurist på affärsenheten

Vad jobbar du med? 

– Jag jobbar med att ge vägledning till kommuner och regioner i statsstödsfrågor och med antikorruptionsfrågor i inköpsprocessen. 

Vad uppskattar du med jobbet? 

– Jag uppskattar kontakterna och diskussionerna vi har med kommuner och regioner, när vi hjälper dem med deras utmaningar och frågor om statsstödsreglerna.  

 – När det gäller antikorruption så uppskattar jag att kunna informera upphandlande organisationer om strategier för att kunna förebygga och motverka korruption i inköpsprocessen och i organisationen. Antikorruptionsarbete för mig handlar både om juridiken och om att sätta sig in i en organisationsstruktur och kultur – en spännande kombination.  

Finns det något du är stolt över i arbetet?  

– Det är flera olika saker som jag är stolt över; Att alla alltid ställer upp, hjälper och uppmuntrar varandra och delar med sig av sin klokskap och kunskap och att vi arbetar med så många olika frågor trots att vi är en liten myndighet. Det är kul att jobba på Sveriges modernaste myndighet! 

När det gäller statsstöd så är det att vi har byggt upp ett webbstöd om statsstödsregelverket som inte funnits på svenska tidigare och nu fortsätter vi med att djupare analysera olika frågeställningar som kommuner eller regioner indikerar är av intresse för dem. 

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten? 

– Jag har erfarenhet från att ge rådgivning om statsstödsregelverket och då myndigheten fick uppdraget att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner år 2018 ville jag såklart vara med på denna resa med att starta upp den nya verksamheten. Att jag skulle lära mig mer om upphandlingsregelverket var också något som lockade och nu får jag jobba med antikorruptionsfrågor i inköpsprocessen och det uppskattar jag jättemycket. Det är kul och klurigt med statsstödsfrågor, men också roligt att få möjligheten att utvecklas och lära sig nya områden.  

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

 – Ja, det tycker jag, bland annat eftersom det finns ett stort förtroende för oss medarbetare. Jag lär mig nya rättsområden och nya arbetssätt, som exempelvis tjänstedesign. Genom tjänstedesign jobbar vi för att ta reda på hur vi kan hjälpa kunden på bästa sätt. Vi utgår från kundens behov; vem kunden är, vad behöver kunden veta och varför. Det är ett insiktsfullt sätt att arbeta på och det värdesätter jag. Att vi jobbar över enhetsgränserna ger också mervärde och kunskap om myndighetens olika fokusområden och ett bättre helhetsperspektiv om alla olika uppdrag.  

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– För den som är ny på statsstödsområdet kan det verka som en djungel av regler. Jag bidrar genom att informera om vilka möjligheter som finns i statsstödsregelverket för kommuner och regioner. På det sättet hjälper jag dem att bedriva sitt arbete och ta rättssäkra beslut för den satsning eller investering de vill göra, vilket bidrar till att vi som medborgare får den service som utlovas på både kommunal och regional nivå. Genom antikorruptionsarbetet bidrar jag till att informera om korruptionsrisker och förhoppningsvis på det sättet minska korruptionen i samhället, vilket också är en av vår tids största utmaningar när det gäller hållbarhet.