Start

Johanna Enberg - strateg med inriktning på innovation

Publicerad 09 december 2020
  • Om oss
Johanna Enberg
Johanna Enberg, strateg på strategienheten

Beskriv din roll på UHM? 

– Jag arbetar på Strategienheten med att främja innovativa lösningar i upphandlingar, förbättra kunskapen om innovationsupphandling och utveckla stöd till hur man kan jobba med innovationsupphandling.  

Jag håller föreläsningar, workshops och seminarier och skriver texter till webben bland annat. Sedan deltar jag i olika uppdrag inom myndigheten, till exempel regeringsuppdrag som handlar om att minska klimatpåverkan i upphandlingar inom bygg och anläggning. Min del i det handlar om att öka kunskapen om hur man kan upphandla nya lösningar. Jag håller också ihop vårt samarbete med Vinnova och håller i en rådgivande grupp om dialog och innovation. Förutom det deltar jag i nordiskt samarbete och i ett EU-projekt som heter Procure2Innovate, med deltagare från tio olika länder. I gruppen utbyter vi kunskap om hur vi utvecklar stöd till innovationsupphandling. Jag är också ansvarig för mål fem i den nationella upphandlingsstrategin, som handlar om att främja innovationer och alternativa lösningar.  

Vad uppskattar du med jobbet? 

– Att få jobba med trevliga kollegor, att vi jobbar bra tillsammans inom myndigheten. Det är ett intressant och utvecklande arbete att jobba med innovationsfrågor, eftersom det handlar om nya lösningar till alla slags samhällsutmaningar. Sedan är det jättekul att utbyta erfarenheter med andra länder. 

Vad är du stolt över?  

– Jag är väldigt stolt över att vi har utvecklat ett bra stödmaterial om tidig dialog och funktionskrav. Att vi har utvecklat stödmaterial gör det mycket enklare att prata om frågorna. Vi vill påverka de som jobbar med upphandling till att jobba på andra sätt. Genom stödmaterialet kan vi visa hur man gör och därigenom kan vi åstadkomma en förändring.  

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten? 

– Det är intressant och utmanande att få jobba med innovationsupphandling. Innan jag kom till myndigheten jobbade jag som konsult och utvärderade olika forsknings- och innovationsprojekt och skrev studier om upphandling. Jag kände till myndigheten sedan tidigare, men har inte jobbat som upphandlare, däremot som leverantör och beställare.   

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

– Ja, det tycker jag nog att jag har gjort. Jag har lärt mig hur viktigt upphandling är för samhället och också om hur man kan utveckla samhället med stöd av upphandling.  

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– Att skapa nytta är det som innovationsupphandling väldigt mycket handlar om, att hitta nya lösningar, inom nya områden och på nya sätt. Att jobba med förändringsarbete innebär att du skapar samhällsnytta när det gäller exempelvis minskad miljöpåverkan i nya material i byggen, utsläppsfria transporter eller en giftfri miljö och även att tillvarata digitaliseringens möjligheter.