Start

Patrick Amofah - projektledare

Publicerad 28 februari 2023
  • Om oss
PatrickAmofah_RundBildr.jpg
Patrick Amofah, projektledare på Avdelningen för projekt och utveckling

Hur skulle du beskriva din roll på myndigheten?

– Jag var först anställd som hållbarhetsspecialist. Just nu jobbar jag som projektledare för stora projekt och regeringsuppdrag, oftast hållbarhetsprojekt. Ett exempel är uppdraget att främja cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle med upphandling som strategiskt verktyg.

Vad uppskattar du med jobbet?

– Jag gillar mest att jobba med många engagerade kollegor som brinner för sitt jobb och som vill göra skillnad för samhället. Men jag gillar också myndighetens vision: sunda offentliga affärer för en hållbar framtid!

Vad är du stolt över?

– Det är spännande att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling genom minskad klimatpåverkan och ett fossilfritt samhälle för framtida generationer. Det är viktigt för mig att få göra skillnad, både för människor och för samhället, och det får jag göra i mitt jobb.

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten?

– Det är jätteviktigt att skattepengar används på ett bra sätt för att möta medborgarnas behov, men också för att skapa långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Jag tycker att det finns otroligt mycket potential i offentlig upphandling som köpkraft som kan göra enorm nytta för samhället om man tänker strategiskt.

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?

– Genom att jobba med många olika projekt lär jag mig nya saker hela tiden. Genom regeringsuppdragen, som kan handla om helt nya och komplexa branscher som bygg, nya områden som klimat, cirkulär ekonomi och social hållbarhet. Men också kontakten med andra människor. Man träffar många experter, sakkunniga och specialister i det här jobbet. Både på Upphandlingsmyndigheten och från många olika organisationer genom samverkan, möten, referensgrupper och konferenser, både inom det offentliga, akademi och privata näringslivet. Det är mycket stimulerande och lärorikt arbete, tycker jag, som gör att man utvecklas mycket.

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan?

– Genom att leda olika projekt och regeringsuppdrag och ta fram nationella policydokument som vägledningar, rapporter, handlingsplaner, föreläsningar om hur man kan använda offentlig upphandling för ett hållbart samhälle. Dessa används nationellt i hela landet, och ibland internationellt också, av olika målgrupper: regeringen, politiker, chefer, forskare, kommuner och andra myndigheter och tjänstemän. Då är man med att påverka samhället i en positiv riktning och det är kul!