Start

Rasmus Lillberg - upphandlingsjurist

Publicerad 10 december 2020
  • Om oss
Rasmus Lillberg
Rasmus Lillberg, upphandlingsjurist på kundenheten

Beskriv din roll på UHM? 

– Jag jobbar primärt med vår Frågeservice och har mycket kontakt med våra kunder som bland annat består av upphandlande organisationer, leverantörer, media och privatpersoner. Det handlar om att besvara frågor inom upphandlings- och statsstödsområdet via telefonsamtal, chattfunktionen och vår Frågeportal. Det är ett väldigt brett område och många olika typer av frågor där olika personer vänder sig till oss i egenskap av att vi är experter. Alla på myndigheten blir indragna i olika projekt lite från sidan och jag har också varit involverad i videobloggar, informationsvideor, svarat på remiss och massor av annat spännande … Det man vill göra och kan göra, får man gärna bidra med. 

Vad uppskattar du med jobbet? 

– Mina kollegor är något som jag verkligen uppskattar, och det är en väldigt härlig stämning på arbetsplatsen. Jag uppskattar också all kontakt vi har med våra kunder. I min roll får jag ge mycket råd och stöd och känner att det är något som tas emot positivt. Rent generellt så är hela området intressant att jobba med, då väldigt många påverkas av offentlig upphandling och har ett intresse av att våra gemensamma skattepengar används på ett bra sätt.  

Vad är du stolt över?  

– Jag har funderar lite på det och det är inte så ofta man reflekterar över det. Men jag kan känna mig stolt över att vi bidrar till att skapa ett bättre samhälle på så många olika sätt, till exempel genom hållbar upphandling. Under min tid har även Frågeservice-funktionen byggts upp och utvecklats där jag, tillsammans med mina kollegor, har arbetat med att göra den bättre. Det finns egentligen väldigt mycket att vara stolt över här på myndigheten. Min känsla är att vi på myndigheten är väldigt engagerade i det vi gör och alla brinner verkligen för sitt område, det gör en själv mer engagerad.  

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten? 

– Under studietiden var jag övertygad om att jag inte skulle jobba med upphandling efter examen. Men när jag väl var här upptäckte jag hur intressanta frågorna är och att det ur ett juridiskt perspektiv finns väldigt mycket spännande. Efter en avstickare i byråvärlden kom jag tillbaka, och det som lockade då, var möjligheten att jobba utifrån ett större perspektiv och vara en del av en organisation som främjar samhällsutvecklingen. Jag saknade också den kollegiala stämningen.  

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?  

– Jag har utvecklats jättemycket, särskilt när man kommer direkt från studier har man ingen riktig uppfattning om hur om arbetslivets ska vara. På Upphandlingsmyndigheten har jag varit med och tagit ansvar och drivit frågor och känt att min åsikt värdesätts redan från dag ett. Tack vare det har jag kunnat växa och bli mer säker på att jag kan området, samtidigt som jag insett att jag fortfarande har massor att lära. Insikter kommer varje dag. Jag har även blivit bättre på att prata inför folk genom att vi ofta får möjligheten att föreläsa och ha kontakt med våra kunder. Något annat som värdesätts här är att man är en god kollega och att vi värnar om varandra.  

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan? 

– Genom att sprida kunskap och vara i direkt kontakt med verksamheter som i sin tur är i kontakt med upphandling. Vi försöker vara ett bollplank och skapa en trygghet ute i verksamheterna. Vår roll är ofta att räta ut olika frågetecken och ibland hjälpa våra kunder att tänka i andra banor. Det tror jag är ganska enkla, men effektiva, sätt att bidra till samhällsnyttan.