Det här är Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ung myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.

Upphandlingsstöd

Vi arbetar med ambitionen att kunna utveckla ett upphandlingsstöd i världsklass. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 683 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en sjättedel av BNP och vi vill att upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg. Vårt jobb är att ge stöd till exempelvis inköpare och upphandlare inom offentlig verksamhet genom att minska osäkerheten i olika sakfrågor, vi pekar på regelverkets möjligheter men också dess begränsningar.

En viktig del av upphandlingsstödet är att utveckla den hållbara upphandlingen som kan bidra till bättre miljö och sociala villkor. Dessutom arbetar vi för att främja innovationsupphandling och verkar för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag, deltar i upphandlingar. Vi vill också bidra till att upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks. 

Vi ger vägledning och utvecklar metoder och verktyg avseende samtliga faser av upphandlingsprocessen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information