Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Upphandlingsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

  • Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.
  • Vi skyddar den information som vi hanterar genom lämplig tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Inlämning av uppgifter i samband med webbenkät

Uppgifterna som lämnas i vår webbenkät, under vecka 41 till 44 2018, hjälper oss i utvecklingen av webbplatsen. Inga personuppgifter samlas in i samband med denna enkät. Informationen kopplas ihop med data från de webbanalysverktyg som används på webbplatsen. Webbanalysverktyget sparar de interaktioner som besökare på webbplatsen utför. Uppgifterna i webbanalysverktyget sparas i 26 månader efter det senaste besöket och kan fås ut eller tas bort på begäran enligt nedan.

Offentlighetsprincipen

Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att till exempel brev och e-postmeddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Prenumerationsuppgifter

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig raderas dina personuppgifter från prenumerantlistan.

Rätt att begära information

Vill du veta om Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss.

Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
registrator@uhmynd.se

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter och att återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas.

Dataskyddsombud

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett dataskyddsombud med uppgift att bland annat vara kontaktperson för de som är registrerade i Upphandlingsmyndighetens register.

Du når dataskyddsombudet via e-postadressen GDPR@uhmynd.se eller genom Upphandlingsmyndighetens växel 08-586 21 700.

Personuppgiftslagstiftning

Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige.

Läs mer om personuppgiftslagstiftningen på Datainspektionens webbplats

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen

Du kan vända dig till Datainspektionen om du anser att Upphandlingsmyndigheten eller någon annan bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information