Årlig rapport om utveckling på upphandlingsområdet

Upphandlingsmyndigheten kommer årligen att ta fram en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet.

Rapporten kommer att omfatta en bred omvärlds- och trendanalys samt fördjupningar inom olika områden från år till år. Det kommer finnas kopplingar till den årliga statistikrapporten med analyser och fördjupningar, men även andra perspektiv på utvecklingen inom området offentlig upphandling.

Är du intresserad av att bidra i arbetet eller har idéer på intressanta fördjupningsområden, kontakta gärna oss på Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer om den årliga rapporten - publikationen Trendens

Uppsatsämnen för studenter i inköpsrelaterade ämnen 

Upphandlingsmyndigheten vill, genom att föreslå ämnen för uppsatsskrivande studenter, stimulera studier och analyser av faktorer som är väsentliga för den goda affären. Insatserna syftar till att belysa spännande och relevanta frågeställningar och även till att få fler studenter intresserade av upphandling och inköp. På detta sätt stimulerar vi både kompetensutvecklingen och kompetensförsörjning av området. Dessutom kan uppsatserna i sig leda till upptäckten av intressanta forskningsområden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information