Villkor och förmåner hos oss

Vi erbjuder våra medarbetare:

Friskvård och arbetsmiljö

 • Friskvårdspeng på 5000 kronor per år
 • Företagshälsovård via Avonova
 • Arbetsmiljögrupp
 • Hälsogrupp
 • Trivselgrupp
 • Förtroendearbetstid och aktivitetsbaserad arbetsplats

Semester

 • 28 semesterdagar om du är under 30 år
 • 31 semesterdagar från det år du fyller 30 år
 • 35 semesterdagar från det år du fyller 40 år
 • Du har möjlighet att spara upp till 30 semesterdagar
 • Semestertillägg

Ledigheter och inkomsttillägg

 • Rätt till föräldrapenningtillägg som motsvarar upp till 90 procent av hela lönen i högst 360 dagar.
 • Rätt till kompletterande ersättning till den tillfälliga föräldrapenningen upp till 10 dagar per kalenderår. 
 • Möjlighet att vara deltidsledig upp till 25 procent upp till barnet är 12 år.
 • Kompletterande sjukpenninglön mellan sjukdag 15-364 upp till cirka 90 procent av inkomsten.
 • Ledighet med lön vid exempelvis flytt, läkarbesök och nära anhörigs begravning.
 • Ledighet utan lön vid exempelvis studier, facklig verksamhet, vård av nära anhörig eller svenskundervisning.
 • Viss ersättning för läkarbesök samt receptbelagda läkemedel.

Försäkringar

Som anställd omfattas du av:

 • Statlig grupplivförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Personskadeförsäkring
 • Vid avslut av anställning på grund av arbetsbrist har du i vissa fall rätt till längre uppsägningstid och tillgång till Trygghetsstiftelsens paket (ekonomiskt tillägg, utbildning och vägledning).

Pension

 • Tjänstepension enligt pensionsavtal PA 16 (vilket även inkluderar ekonomisk kompensation vid långvarig sjukdom och pension till efterlevande).
 • Det finns även möjlighet att teckna privat pensionsförsäkring i Kåpan Plus.
 • Demokrati. All makt utgår från folket.
 • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.
 • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
 • Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
 • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information