Organisation

Upphandlingsmyndigheten är organiserad i sju enheter. Här beskriver vi enheternas arbetsområden och vem som är ansvarig för respektive enhet.

Generaldirektör

Generaldirektör: Inger Ek

Ställföreträdande generaldirektör: Eva Lindgren

Juridikenheten

Enheten har ett övergripande sammanhållande ansvar för de juridiska frågorna hos myndigheten, vilket i huvudsak innebär ansvar bland annat för att juridiskt kvalitetssäkra myndighetens vägledningar och övriga stödmaterial.

Chefsjurist: Anders Asplund

Verksamhetsstödsenheten

Enheten ansvarar för ekonomi, personal, IT och intern service. Enheten utgör det interna verksamhetsstödet med bland annat följande ansvarsområden: Ekonomiplanering, budget och uppföljning (inkl årsredovisning) och Ekonomirapportering till Regeringskansliet.

Enhetschef: Eva Lindgren

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ett övergripande ansvar för myndighetens externa och interna kommunikation genom att bland annat ansvara för strategisk kommunikation. 

Kommunikationschef: Åsa Olsson

Hållbarhetsenheten

Enheten är ansvarig för att utveckla stöd rörande miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara inköp. Detta innefattar huvudsakligen: Ta fram och utveckla verktyg och annat användarvänligt stöd för att främja och öka hållbara inköp inom olika områden.

Enhetschef: Annie Stålberg

Strategienheten

Strategienheten är sammanhållande i frågor av övergripande och strategisk karaktär. Enheten ansvarar bland annat för stöd och vägledning inom ett antal olika områden. 

Enhetschef: Anna Möller Wrangel

Kundenheten

Kundenheten ansvarar för att ge stöd och rådgivning till kunder inom upphandlingsrelaterade frågor. Enheten skapar, förmedlar och förvaltar relationen till våra kunder genom god kunskap om segment, kanaler och myndighetens uppdrag och uppgifter.

Enhetschef: Filip Brännström

Affärsenheten

Affärsenheten ansvarar för att ge juridiskt och praktiskt stöd i genomförandet av upphandlingar, dvs. i den enskilda affären, hela vägen från planeringsstadiet till avtalsuppföljning.

Enhetschef: Eva-Lotta Sandberg

Senast uppdaterad: