Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Upphandlingsmyndigheten har ett insynsråd bestående av åtta ledamöter. Insynsrådet har en viktig uppgift.

Insynsrådet ger råd till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till nytta för myndighetens målgrupper och utveckling. Det är regeringen som fattar beslut om vilka ledamöter som ska ingå i insynsrådet.

De sittande ledamöterna i Upphandlings-myndighetens insynsråd är:

Ali Esbati (riksdagsledamot för Vänsterpartiet)
Andrea Sundstrand (docent vid Stockholms universitet)
Gunnar Holmgren (landshövding i Västernorrland)
Kristina von Oelreich (gruppchef vid KTH Sustainability Office)
Oskar Taxén (utredare på Kommunal)
Sofia Pettersson (kommundirektör i Härnösand)
Ulrika Liljeberg (kommunalråd i Leksand)
Åke Svensson (styrelseordförande för Swedavia)

Senast uppdaterad:

Relaterad information