Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Upphandlingsmyndigheten har ett insynsråd bestående av nio ledamöter. Insynsrådet har en viktig uppgift.

Insynsrådet ger råd till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till nytta för myndighetens målgrupper och utveckling. Det är regeringen som fattar beslut om vilka ledamöter som ska ingå i insynsrådet.

De sittande ledamöterna i Upphandlings-myndighetens insynsråd är:

  • Ali Esbati (riksdagsledamot för Vänsterpartiet)
  • Lina Wedin Hansson (hållbarhetschef vid Trelleborgs kommun) 
  • Mattias Lindahl (professor vid Linköpings universitet)
  • Helena Jonsson (landshövding i Jönköpings län)
  • Lena Callermo (avdelningschef vid Naturvårdsverket)
  • Samuel Engblom (samhällspolitisk chef vid TCO)
  • Carin Stoeckmann (verkställande direktör för Byggmästarn)
  • Michael Kazmierczak (verksamhetscontroller vid Inköp Gävleborg)
  • Ulrika Liljeberg (kommunalråd i Leksand)

Senast uppdaterad:

Relaterad information