Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till en statistikansvarig myndighet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till en ny lag om upphandlingsstatistik och revideringar i flera lagar som rör upphandling.

Syftet med den nya lagen är att få fram bättre nationell statistik om upphandling. En statistiskansvarig myndighet ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Det ska också i de flesta fall bli obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Regeringen har aviserat att Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet och att Konkurrensverket blir registermyndighet för annonsdatabaser.

Aktuellt

Promemoria - ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (februari 2020)

Förfrågan om information - brev till annonsdatabaser (20200210)

Tidplan

1 juli 2020 

Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla. Reglerna om registrering av annonsdatabaser träder i kraft. 

1 januari 2021

De ändringar som görs i upphandlingslagstiftningarna börjar gälla.

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade kommer de att publiceras på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Frågeportalen om nya lagstifningen

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information