Årsredovisningar

Nu är Upphandlingsmyndighetens andra årsredovisning, den första som omfattar ett helt kalenderår, inlämnad. Den avser 2016. I årsredovisningen belyser myndigheten olika delar av den verksamhet som bedrivits under året med starkt fokus på avslutade delar av densamma.

Några av höjdpunkterna från förra året är till exempel att myndighetens medarbetare har deltagit i drygt 150 olika evenemang, egna såväl som andras, och att mer än 3 500 kontakter har tagits för att nå ut med vårt stöd i upphandlingsfrågor. Myndighetens mest välbesökta egna evenemang var vårens frukostseminarium om de nya upphandlingsreglerna, där deltog 220 personer på plats och minst 117 via webbsändning. Helpdeskfunktionen har under året besvarat nästan 1 400 frågor som kommit in via e-post och nästan 2 200 telefonsamtal. Genomsnittlig kötid för telefonsamtal var sex minuter och frågeportalen Kundo, som ju inrättades först i september 2016, har fram till den 31 december besvarat 437 skriftliga frågor av varierande komplexitet.

Myndigheten har under 2016 tagit fram tre vägledningar och de vägledningar och rapporter som finns tillgängliga på webbplatsen har sammanlagt laddats ner drygt 6 100 gånger under året. I årsredovisningen redovisades även myndighetens uppföljning under förra året av hur Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav används inom offentlig upphandling. Undersökningen har gett viktig information om vilka förbättringar myndigheten behöver göra inom olika produktområden.

Upphandlingsmyndighetens årsredovisningar:

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Senast uppdaterad:

Relaterad information