Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat

Nedan publiceras de tekniska filer som, tillsammans med bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål, utgör Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling.

Huvudspecifikation

UHM Notice Report Business Interoperability Specification v1.1

Schemaguider

Annex1-PriorInformationNotice v1.1

Annex2-ContractNotice v1.1

Annex3-ContractAwardNotice v1.1

De tekniska dokumenten ovan har notiferats till EU-kommissionen och kommer därmed att kunna beslutas i mitten av november.

GitHub

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar