Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat

Nedan publiceras de tekniska filer som, tillsammans med bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål, utgör Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling.

Huvudspecifikation

UHM Notice Report Business Interoperability Specification v1.0

Schemaguider

Annex1-PriorInformationNotice v1.0

Annex2-ContractNotice v1.0

Annex3-ContractAwardNotice v1.0

De tekniska dokumenten ovan har notiferats till EU-kommissionen och kommer därmed att kunna beslutas i mitten av november.

Exempelannonser med tillhörande exempelfiler

För över tröskelvärdena

Exempelannonser

Use case 1 a-c example notices v1.0

Tre exempelfiler; Use case 1a PriorInformationNotice v1.0, Use case 1b ContractNotice v1.0 och Use case 1c ContractAwardNotice v1.0, finns i mappen Exempelfiler XML.

För under tröskelvärdena

Publiceras i andra halvan av september 2020. 

GitHub

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar