Områden

Gemensamt för våra temaområden är att det är områden som upphandlande myndigheter kan ha behov av extra stöd inom. Det är områden som Upphandlingsmyndigheten har identifierat och för vissa områden har myndigheten även regeringsuppdrag att ge extra stöd inom.

Under vårt uppdrag hittar du information om alla våra regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information