Hållbarhetskrav inom bygg och anläggning

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterierna för bygg och fastighet. Kriterierna ger stöd till dig som i din upphandling vill ställa krav på arbetsrättsliga villkor och för att bidra till bättre energiprestanda, minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och ett mer hållbart skogsbruk.

Miljökrav

Bygg- och fastighetsentreprenader liksom anläggningsarbeten och infrastruktur står för en stor del av volymen i Sveriges offentliga inköp. Miljöhänsynen i de planer och program som utformas idag och miljöprestandan på det som byggs idag påverkar natur, miljö och hälsa inte bara idag utan även under lång tid framöver.

Miljökrav i Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas

Arbetsrättsliga villkor

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att de som arbetar med att utföra offentliga kontrakt gör detta med skäliga arbetsvillkor.

Arbetsrättsliga villkor i Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.