Digitaliseringståget går – är vi med på resan?

Vikten av digitalisering inom den offentliga sektorn är levande i den offentliga debatten. Frågor som diskuteras handlar bland annat om hur det offentligas förvaltningskultur och arbetssätt kan förändras för att ta tillvara tekniken och möta samhällets...

EU-projekt om kompetenscenter för innovationsupphandling

Upphandlingsmyndigheten deltar i ett EU-projekt om kompetenscenter för innovationsupphandling. Projektet handlar om att bygga upp kompetenscenter i fem EU-länder och stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.

Människor kommer och går men uppgiften består

Att lösa en samhällsutmaning med innovativa krafter låter sig inte göras av en person. Trots detta är vissa personer oerhört värdefulla i den svenska innovationsresan, de som agerar motor, kunskapsbärare eller de som skapar verkstad.

Nu har offentliga aktörer slutat prata och börjat göra

De tre senaste veckorna har vi rest runt och träffat kommuner, regioner, statliga myndigheter och innovativa företag. Vi har bland annat träffat Kungsbacka kommun och diskuterar deras resa mot ett mer strategiskt förhållningssätt till offentliga inköp...