Våga mer och nå längre – upphandling, innovation och verksamhetsutveckling

För att möta framtidens samhällsutmaningar behöver offentliga organisationer hitta nya innovativa lösningar för att utveckla sin verksamhet. I detta arbete är upphandling ett viktigt verktyg som kan bidra till och ske i interaktion med verksamhetsutvec...

Hur kan vi stärka behovsarbetet i upphandlingar?

Att lägga tid och resurser på att göra ett bra behovsarbete kan ha många positiva effekter på de senare stegen i inköpsprocessen. Men hur gör man för att säkerställa att man täcker alla de aspekter som är viktiga att få med? För att fånga och samla in...

Funktioner och innovationer i Loka Brunn

Den 26 september träffade Upphandlingsmyndigheten SOI Mitt och ett 70-tal upphandlare samt upphandlingschefer för att utbyta erfarenhet och kunskap kring funktion och innovation i upphandling.

Metoder för att tänka efter före

Den 14 september möttes ett 50-tal personer för att fördjupa sig i innovation, upphandling och verksamhetsutveckling.