Beställarnätverk

Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för ett hållbart samhälle. Upphandlande myndigheter och enheter kan få större inflytande på marknaden genom att samordna sin köpkraft för att möta gemensamma behov.

Samordningen sker i beställarnätverk. Där kan beställare på nationell, regional och lokal nivå tillsammans arbetar med behovsanalys, markandsdialog och innovationsaktiviteter inför upphandling. Ett beställarnätverk ger ett underlag för de medverkande organisationerna att gemensamt eller var för sig genomföra upphandlingar.

Kort sammanfattningsfilm om beställarnätverk

Med sin samlade köpkraft och med sin kunskap inom ett specifikt ämnesområde kan beställarnätverk vara motorn i ett innovations­systemt. Den samlade köpkraften ökar också incitamenten för små och medelstora företag att investera i utveckling eftersom de får en möjlighet att göra affärer med fler offentliga kunder. Nya sorters marknader kan skapas som kan leda till en större samhälls­påverkan till nytta för näringsliv, det offentliga och medborgarna.

För att öka nyttan och effekten av nätverkens arbete är det viktigt med spridning av lärdomar, kunskap, erfarenheter samt metoder och verktyg såväl inom nätverket som till andra aktörer utanför nätverken. Nätverken kan utgöra en viktig pusselbit för att knyta ihop samhällsutmaningar med innovativa lösningar. Lösningar som kan implementeras i offentlig sektor och få verklig effekt.

Film: Vad är ett beställarnätverk

I filmen berättar Niklas Tideklev, tidigare strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten, om varför det finns ett behov av beställarnätverk och vad arbetet i ett beställarnätverk kan leda till.

Läs mer om andra beställarnätverk och lärdomar från dessa i SKL:s rapport från 2015:
Kompetens – Köpkraft – Samverkan

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar