• Välfärdsteknik_webb_headerbild.jpg

Beställarnätverk välfärdsteknik

Genombrott med trygghetsskapande teknik. Ett skriande behov av stöd med upphandling av välfärdsteknik hos kommunerna, fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att skyndsamt formera ett beställarnätverk.

Som ett resultat av nätverkets arbete, presenteras efter knappt två år den första vägledningen om trygghetsskapande teknik i äldreomsorgen.
– Det är ett stort genombrott. Dels kan vi hjälpa till med att lösa ett akut problem, dels har det vässat arbetet i gruppen, säger Maria Gill, projektledare på SKL och facilitator i beställarnätverket för välfärdsteknik.

En kraftigt ökande äldre befolkning i kombination med krav på högre omsorgskvalitet gör att kommunerna står inför stora investeringar i ny teknik. Men trots tidiga prognoser om demografiska förändringar och större behov, finns det fortfarande en omognad hos både beställare och leverantörer.
– Vi tror kanske att vi pratar om samma saker men vi menar olika. Från beställarhåll är vi ganska otydliga i våra specifikationer och marknaden har svårt att ta fram produkter som matchar de verkliga behoven, säger Maria Gill.

Idén om ett beställarnätverk föddes på ett seminarium om välfärdsteknik och e-hälsa 2016.
– De som var intresserade av att delta, fick lämna sina visitkort och på den vägen är det, berättar Mats Rundkvist som leder nätverket tillsammans med Maria Gill.


I filmen berättar Maria Gill, projektledare på SKL, om hur arbetet bedrivs, värdet av att samla kompetens i ett beställarnätverk och att de efterfrågar det som inte finns – men har ett behov av.

Vägledning och framtidsplanering

Beställarnätverket driver två parallella spår. Det ena är mer kortsiktigt och innehåller bland annat vägledningen om trygghetsskapande teknik. Det andra tar sikte på framtiden.
– Vi planerar bland annat en innovationsupphandling som ska möta ett eller flera behov, till exempel självständigare besök i badrummet på äldreboenden. Ibland handlar det om att fråga efter det som inte finns på marknaden men som behövs i kommunernas verksamhet, säger Mats Rundkvist.

Att fokusera mer på funktionskrav än specifika produkter är en filosofi som genomsyrar arbetet. Liksom att se till olika behov i olika kommuner.
– Vi har en blandning av både små och stora kommuner i nätverket och deltagare med olika kompetens vilket är till stor nytta, säger Mats Rundkvist.

Deltagarna lägger ungefär en arbetsdag i månaden på arbetet i beställarnätverket. För att de verkligen ska få loss den tiden, har deras chefer ute i kommunerna fått skriva på ett avtal.
– Det gör att de får möjlighet att prioritera det här arbetet, säger Maria Gill.

Gemensamma upphandlingar

Beställarnätverket för välfärdsteknik arbetar för att möjliggöra att kommuner handlar upp på egen hand eller tillsammans i till exempel regional samverkan. På nationell nivå kommer SKL Kommentus Inköpscentral att lansera en stor gemensam upphandling av trygghetsskapande teknik. 
– Vi välkomnar att de lutar sig mot våra rekommendationer när de gör en samordnad upphandling, säger Mats Rundkvist.

Nätverket hoppas kunna bidra med stöd och till att upphandlingarna ser lite mer lika ut – med gemensamt språk och tydligare funktionskrav. För att lyckas med det gäller det också att utvärdera sitt eget arbete.
– Några av utmaningarna för oss har varit att bibehålla kontinuiteten när personer har gått in och ut ur gruppen. Dessutom har det tagit längre tid än vi trodde att nå effektivitet i arbete, säger Mats Rundkvist.

På framgångssidan finns kommunernas kunskapstörst och engagemang. Liksom stödet från Upphandlingsmyndigheten.
– Det ger oss kunskap och energi. Den feedback vi får hjälper oss att bli bättre. Och förhoppningsvis kan vårt arbete ge värdefulla erfarenheter att sprida vidare till andra, säger Maria Gill.

Tips till andra som vill starta beställarnätverk:

  • Våga, för man lär sig massor!
  • Fråga efter den kompetens nätverket behöver.
  • Bjud in leverantörerna till dialog.
  • Utvärdera arbetet kontinuerligt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information