• Konstrgräs_webb_headerbild.jpg

Beställarnätverk konstgräs

Nätverk möjliggör snabbare process mot ny och hållbar lösning. Larmrapporter om att konstgräsplaner är en stor utsläppskälla för mikroplaster låg till grund för att Beställarnätverket om konstgräs bildades.

Nätverket består av Sveriges fritids- och kulturchefsförening, ett 15-tal kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenska Fotbollförbundet. På kort tid har aktörerna samlats och gemensamt funnit en väg framåt för att identifiera nya hållbara lösningar.
– Istället för att motverka varandra, vill vi hitta så bra förutsättningar som möjligt för att kunna fortsätta bygga ut antalet konstgräsplaner utan att det skadar miljön, säger Urban Olsson, vice ordförande i Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK, som är projektägare och representerar 150 av Sveriges kommuner i nätverket.

Det han beskriver är pudelns kärna. Från medborgare och idrottsrörelse, särskilt fotbollsklubbar, finns ett starkt tryck att bygga nya konstgräsplaner. Ur ett miljöperspektiv är det avgörande att utbyggnaden blir hållbar. Mikroplaster hotar miljön, framför allt livet i haven.  Naturvårdsverket presenterade våren 2017 en rapport där det konstaterades att konstgräsplaner kunde vara en stor utsläppskälla för mikroplatser. Därefter tog man initiativ till ett beställarnätverk.
– I normala fall hanterar vi den här typen av miljöproblem med exempelvis vägledningar och tillsyn, men i det här fallet fanns det inte någon hållbar lösning på marknaden. För att snabba på processen med att utveckla miljövänliga konstgräsplaner, tyckte vi att ett beställarnätverk var bästa vägen att gå, säger Sebastian Dahlgren-Axelsson, innovationsstrateg på Naturvårdsverket.

Sedan nätverket startades har man på bara några månader haft två möten, skapat arbetsgrupper och enats om ett flertal projektansökningar. Bland annat ska nätverket göra en nulägesanalys av marknaden och de lösningar som finns nationellt och utomlands, titta på olika mätmetoder och ta fram förslag på hur framtidens konstgräsplaner kan designas. Eftersom projektägaren saknar egna resurser, har nätverket anlitat projektledningsföretaget Hifab som sekretariat.
– Vi är en neutral part, tar inte ställning för något och kan röra oss ganska fritt i olika sammanhang, säger Pernilla Holgersson på Hifab. 


Sebastian Dahlgren-Axelsson, innovationsstrateg på Naturvårdsverket, berättar i filmen om bakgrunden till att beställarnätverket bildades, vilka som ingår i nätverket och fördelarna med att arbeta i ett beställarnätverk.

Finansiering av nätverket

Finansieringen består av en grundplåt av Naturvårdsverket. Ambitionen är att söka mer pengar från exempelvis Vinnova och den europeiska fotbollsorganisationen UEFA.
– Extern finansiering är en viktig omständighet för att lyckas. En annan är tid. Det krävs tid och engagemang för frågan, säger Pernilla Holgersson.

En stor framgångsfaktor för Beställarnätverket om konstgräs har varit att det finns ett tydligt definierat problem. En annan är att nätverket drivs av ett underifrånperspektiv från de som verkligen äger frågan. En tredje är att de deltagande kommunerna har börjat jobba mer över förvaltningsgränserna.
– I Lunds kommun, där jag jobbar som kultur- och fritidschef, har jag en tät dialog med min kollega från Miljö och hälsa.  Vi ingår båda i nätverket och träffas före mötena i nätverket. På så sätt kan vi skapa samsyn internt och ringa in gemensamma mål, berättar Urban Olsson.

Gemensam innovationsupphandling

För att nå målet om fler konstgräsplaner utan skadeverkningar på miljön, kommer det sannolikt att behövas en gemensam innovationsupphandling.
– Det har vi pratat ganska mycket om i nätverket, att gemensamt göra en upphandling av utveckling av nya material och konstruktioner, gärna i kombination. Vi får ser var vi landar i den frågan, säger Pernilla Holgersson.

Tips till andra som vill starta beställarnätverk:

  • Välj ett avgränsat område där det finns potential för innovation och utveckling - ett inte alltför moget teknikområde.
  • Det ska finnas tydliga drivkrafter och stort engagemang från medlemmarna.
  • Skaffa tid och finansiering.
  • Definiera ett gemensamt mål även om det finns olikheter i tankarna att nå dit.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar