Erfarenhetsdagar för beställarnätverk

Upphandlingsmyndigheten bjöd i oktober 2018 in alla beställarnätverk till erfarenhetsdagar.

Inspiration och lärdomar för beställarnätverk

Syftet med dagarna var att inspireras, sprida kunskap och lärdomar mellan nätverken och att tillsammans hantera gemensamma utmaningar som förekommer i flera nätverk.

Den första dagen fokuserade vi på utfört arbete och vi fick höra flera nätverk berätta om sina erfarenheter. Upphandlingsmyndigheten presenterade även hinder och framgångsfaktorer som är gemensamma för flera nätverk. Dagen avslutades med att konkretisera de fem bästa tipsen att ta med sig hem till sitt nätverk.

Film och presentation från erfarenhetsdagarna

Se filmen från respektive programpunkt genom att klicka på rubriken (filmen öppnas i nytt fönster).

Se presentationen från respektive programpunkt genom att klicka på rubriken (presentationen öppnas i nytt fönster).

Välkomna

Film: Välkommen: Filip Brännström från Upphandlingsmyndigheten presenterade dagarna och Björn Skarp från Upphandlingsmyndighetens berättade om nya statsstödsfunktion.

Presentation: Välkomna


Nulägesrapport

Film: Nulägesrapport: Hans Fondelius från Upphandlingsmyndigheten gav en nulägesbeskrivning och presenterade gemensamma hinder och framgångsfaktorer för olika nätverk

Presentation: Nulägesrapport


Erfarenheter från Energimyndigheten

Film: Erfarenheter från Energimyndigheten: Energimyndighetens A challenge from Sweden presenterades av Olle Dierks

Presentation: Energimyndigheten


Erfarenheter från beställarnätverket Välfärdsteknik

Film: Erfarenheter från Välfärdsteknik: Beställarnätverket Välfärdsteknik presenterade sitt arbete och resa från uppstart till dagens alla leveranser av såväl vägledning som bildande av konsortiet för innovationsupphandling. Presentationen hölls av Mats Rundkvist.

Presentation: Beställarnätverket Välfärdsteknik


Erfarenheter från Naturvårdsverket

Film: Erfarenheter från Naturvårdsverket: Sebastian Dahlgren-Axelsson från Naturvårdsverket berättade om myndighetens syfte med att starta beställarnätverk och deras utmaningar

Presentation: Naturvårdsverket


Summering

Film: Summering, tips och lärdomar


 

Senast uppdaterad:

Relaterad information