Etablera och driva beställarnätverk

Initiativet att starta ett beställarnätverk inleds med att identifiera ett större behovsområde eller en större utmaning. Utvecklingen av en lösning är i dessa fall beroende av samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer. Initiativtagarna behöver inspirera potentiella beställare och visa på den förväntade nyttan som uppstår när marknaden erbjuder lösningar som möter utmaningen. Dessa nyttor kan vara samhällsnytta i form av att hållbarhetsmål uppnås. Det kan också innebära att monetära besparingar eller ökad kvalitet i utfört uppdrag.

Ett beställarnätverk är en komplex struktur och det krävs en viss mognad för att driva innovation genom upphandling. Hög kompetens inom behovsområdet, men också kompetens och erfarenhet av innovationsarbete och upphandling är ett krav. Marknads- och affärskännedom är värdefullt i dialogen med olika intressenter. Deltagarnas erfarenheter från exempelvis produktutveckling och partnersamarbeten, samt deras bakgrund i offentlig eller privat sektor kommer till nytta i nätverksarbetet. Att bygga upp ett beställarnätverk kan ta olika lång tid beroende på:

  • hur tydligt behovet är
  • intresse hos beställarna
  • ekonomiska förutsättningar
  • vilken beredskap som finns hos berörda intressenter.

Läs om våra identifierade fem framgångsfaktorer för beställarnätverk

Senast uppdaterad:

Relaterad information